Ehdot ja edellytykset

Viimeksi päivitetty: toukokuu 15, 2023

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttämistä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, on seuraavin edellytyksin määritelty merkitys.

Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

  • Kumppani tarkoittaa yhteisöä, jolla on määräysvalta, joka on osapuolen määräysvallassa tai joka on sen kanssa yhteisessä määräysvallassa, kun 'määräysvallalla' tarkoitetaan vähintään 50%:n omistusosuutta osakkeista, osuuksista tai muista arvopapereista, jotka oikeuttavat äänestämään johtajien valinnassa tai muussa johtovallassa.
  • Yritys (jäljempänä tässä sopimuksessa joko "Yhtiö", "Me", "Me" tai "Meidän") tarkoittaa Buteo Oy:tä, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere, Suomi.
  • Maa viittaa: Suomi
  • Palaute tarkoittaa palautetta, innovaatioita tai ehdotuksia, jotka olet lähettänyt Palvelumme ominaisuuksista, suorituskyvystä tai ominaisuuksista.
  • Palvelu viittaa verkkosivustoon.
  • Ehdot ja edellytykset (jäljempänä myös "Ehdot") tarkoittavat näitä käyttöehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja Yhtiön välillä Palvelun käytöstä.
  • Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, informaatio, tuotteet tai palvelut), jotka voidaan näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville Palvelun kautta.
  • Verkkosivusto viittaa Netenderiin, johon pääsee osoitteesta https://neteder.info
  • Sinä tarkoittaa palvelua käyttävää tai käyttävää henkilöä tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää palvelua, tapauksen mukaan.

Kuittaus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sopimus, joka on voimassa sinun ja yhtiön välillä. Näissä käyttöehdoissa määritellään kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytön suhteen.

Palvelun käyttöoikeus ja käyttö edellyttää, että hyväksyt ja noudatat näitä käyttöehtoja. Nämä ehdot koskevat kaikkia kävijöitä, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät Palvelua.

Käyttämällä palvelua tai käyttämällä palvelua hyväksyt, että nämä käyttöehdot sitovat sinua. Jos olet eri mieltä jostain näiden ehtojen osasta, et saa käyttää palvelua.

Palvelun käyttö edellyttää myös, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössämme kuvataan käytäntömme ja menettelymme henkilötietojesi keräämisessä, käyttämisessä ja luovuttamisessa, kun käytät Sovellusta tai Verkkosivustoa, ja kerrotaan sinulle yksityisyydensuojaa koskevista oikeuksistasi ja siitä, miten laki suojaa sinua. Lue Tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen Palvelumme käyttämistä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen alkuperäinen sisältö (lukuun ottamatta Sinun tai muiden käyttäjien toimittamaa Sisältöä), ominaisuudet ja toiminnot ovat ja pysyvät Yhtiön ja sen lisenssinantajien yksinomaisena omaisuutena.

Palvelu on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muilla laeilla sekä maassa että ulkomailla.

Tavaramerkkejämme ja tavaramerkkejämme ei saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palautteesi meille

Luovutat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja intressit kaikkeen palautteeseen, jonka annat Yhtiölle. Jos tällainen luovutus jostain syystä on tehoton, suostut myöntämään Yhtiölle ei-yksinomaisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänpalkkioista vapaan, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää, jäljentää, luovuttaa, alilisensoida, levittää, muokata ja hyödyntää tällaista palautetta rajoituksetta.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole Yhtiön omistuksessa tai valvonnassa.

Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa eikä se ota vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai käytännöistä. Lisäksi käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että yritys ei ole vastuussa suoraan tai välillisesti mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen tai jotka liittyvät tällaisten verkkosivustojen tai palvelujen käytön tai niihin luottamisen aiheuttamiin vahinkoihin tai menetyksiin.

Suosittelemme, että luet kaikkien vieraillessasi käyttämiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.

Lopetus

Voimme lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeutesi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä käyttöehtoja.

Irtisanomisen yhteydessä oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun rajoittaminen

Riippumatta mistään sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, Yhtiön ja sen toimittajien kokonaisvastuu näiden ehtojen minkä tahansa määräyksen nojalla ja sinun yksinomainen oikeussuojakeinosi kaikkien edellä mainittujen seikkojen osalta rajoittuu summaan, jonka olet tosiasiallisesti maksanut Palvelun kautta, tai 100 Yhdysvaltain dollariin, jos et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, vahingot, jotka aiheutuvat voiton menetyksestä, tietojen tai muiden tietojen menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, henkilövahingoista, yksityisyyden menetyksestä, jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla Palvelun käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää Palvelua, kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai kolmannen osapuolen laitteistoja, joita käytetään Palvelun kanssa, tai jotka muuten liittyvät näihin Ehtoihin), vaikka Yhtiötä tai sen toimittajaa olisi neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide ei täyttäisi olennaista tarkoitustaan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita implisiittisten takuiden poissulkemista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen korvausvastuun rajoittamista, mikä tarkoittaa, että jotkin edellä mainituista rajoituksista eivät välttämättä päde. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuu on rajoitettu lain sallimassa laajuudessa.

"AS IS" ja "AS AVAILABLE" Vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla" ja kaikkine vikoineen ja puutteineen ilman minkäänlaista takuuta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Yhtiö omasta ja tytäryhtiöidensä sekä lisenssinantajiensa ja palveluntarjoajiensa puolesta kieltäytyy nimenomaisesti kaikista Palveluun liittyvistä takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia, epäsuoria, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien kaikki implisiittiset takuut kaupallisesta kelpaavuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta sekä takuut, jotka voivat johtua kaupankäynnin kulusta, suorituksen kulusta, käytännöstä tai kaupallisesta käytännöstä. Rajoittamatta edellä mainittua, Yhtiö ei anna mitään takuuta tai sitoumusta eikä esitä minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu vastaa vaatimuksiasi, saavuttaa aiotut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palveluiden kanssa, toimii keskeytyksettä, täyttää suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai on virheetön tai että mahdolliset virheet tai puutteet voidaan korjata tai että ne korjataan.

Rajoittamatta edellä mainittua, yhtiö tai mikään yhtiön palveluntarjoaja ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta tai siihen sisältyvistä tiedoista, sisällöstä ja materiaaleista tai tuotteista; (ii) siitä, että Palvelu toimii keskeytyksettä tai virheettömästi; (iii) Palvelun kautta toimitettujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta; tai (iv) siitä, että Palvelu, sen palvelimet, sisältö tai Yhtiön lähettämät tai sen puolesta lähetetyt sähköpostit eivät sisällä viruksia, skriptejä, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita tietyntyyppisten takuiden poissulkemista tai kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoittamista, joten jotkin tai kaikki edellä mainitut poissulkemiset ja rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tällaisessa tapauksessa tässä osiossa esitettyjä poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan kuitenkin siinä laajuudessa kuin se on sovellettavan lain mukaan mahdollista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan maan lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Sovelluksen käyttöösi saattaa myös soveltaa muita paikallisia, osavaltiollisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja.

Riitojen ratkaiseminen

Jos sinulla on huolenaiheita tai riitoja Palvelusta, suostut siihen, että yrität ensin ratkaista riidan epävirallisesti ottamalla yhteyttä Yhtiöön.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, voit hyötyä kaikista sen maan lainsäädännön pakottavista säännöksistä, jossa asut.

Yhdysvallat Lainsäädännön noudattaminen

Vakuutat ja takaat, että (i) et sijaitse maassa, johon Yhdysvaltojen hallitus on asettanut kauppasaarron tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on nimennyt "terrorismia tukevaksi" maaksi, ja (ii) et ole missään Yhdysvaltojen hallituksen luettelossa kielletyistä tai rajoitetuista osapuolista.

Irrotettavuus ja luopuminen

Irrotettavuus

Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseistä määräystä muutetaan ja tulkitaan siten, että sen tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sovellettavan lain mukaan, ja muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

Luopuminen

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, näiden ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen tai velvoitteen täyttämisen vaatimatta jättäminen ei vaikuta osapuolen mahdollisuuteen käyttää kyseistä oikeutta tai vaatia kyseisen velvoitteen täyttämistä milloin tahansa myöhemmin, eikä rikkomisesta luopuminen merkitse luopumista myöhemmästä rikkomisesta.

Käännös Tulkkaus

Nämä käyttöehdot on saatettu kääntää, jos olemme asettaneet ne saatavillesi palvelussamme.

Suostut siihen, että alkuperäistä englanninkielistä tekstiä sovelletaan riitatapauksissa.

Muutokset näihin ehtoihin ja edellytyksiin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata nämä ehdot milloin tahansa. Jos muutos on olennainen, pyrimme kohtuullisesti ilmoittamaan siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Se, mikä on olennainen muutos, määritetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla Palvelumme käyttämistä näiden tarkistusten voimaantulon jälkeen hyväksyt, että tarkistetut ehdot sitovat sinua. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja Palvelun käyttö.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

fiSuomi